Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1525775 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thanh Nhã
 Thanh Nhã - ID: 1525775
 Name:  Thanh Nhã
 IP & Posted by:  116.106.87.233 on July 22, 2023
 Updated by:  July 23, 2023 at 3:02am
 Gender:  Female
 Age:  50
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Vinh long
 State/Province:  Vĩnh Long
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Mua Ban
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn dạo phố Uông caffe du lich Số điện thoại của mình Không chín không bảy không tám không một môt bảy
 Free Time:  Xem phim nghe nhac uong caffe Nấu ăn và du lich
 I Am:  Cuộc sống bình dị như bao người Vui vẻ hòa đông không mơ ươc cao chỉ mobg cuộc sông như bao bgươi
 Looking For:  Tim bạn tuổi trên sáu lăm hiền tốt bụng Có một bờ vai rộng một vòng tay ấm

Back | Send Email to Thanh Nhã (ID: 1525775)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.