Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1526556 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Hello_Xin Chào

 Hello_Xin Chào - ID: 1526556
 Name:  Hello_Xin Chào
 IP & Posted by:  14.191.98.49 on August 14, 2023
 Updated by:  August 15, 2023 at 12:11pm
 Gender:  Female
 Age:  38
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Average
 From City:  Vĩnh Long _ Sài Gòn
 State/Province:  Vĩnh Long
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  SEO & Kinh doanh t
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm người phù hợp
 Free Time:  Xem TV, nấu ăn, trồng cây, dạo phố, du lịch...
 I Am:  Chân thành, biết quan tâm chia sẻ, sống tình cảm và hiểu chuyện
 Looking For:  Một nữa phù hợp với mình để cùng nhau xây dựng một gia đình nhỏ

Back | Send Email to Hello_Xin Chào (ID: 1526556)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.