Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1526594 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Nguyễn Xu&acir
 Nguyễn Xu&acir - ID: 1526594
 Name:  Nguyễn Xu&acir
 IP & Posted by:  171.247.98.170 on August 15, 2023
 Updated by:  August 19, 2023 at 5:15am
 Gender:  Female
 Age:  43
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Tiền Giang
 State/Province:  Tiền Giang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Mua bán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn đi đến hôn nhân
 Free Time:  Đi du lich,xem phim,đi mua sắm
 I Am:  Vui vẻ hòa đồng với bạn bè,0 chin tam chin bay nam nam tam hai 0
 Looking For:  Chân thật, biết yêu thương gia đình,

Back | Send Email to Nguyễn Xu&acir (ID: 1526594)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.