Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1528500 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thanh

 Thanh - ID: 1528500
 Name:  Thanh
 IP & Posted by:  14.191.193.229 on October 16, 2023
 Updated by:  December 2, 2023 at 3:05pm
 Gender:  Female
 Age:  36
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Vũng tàu
 State/Province:  Bà Rịa – Vũng Tàu
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Giáo dục
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Có cuộc sống ổn định, gặp được người phù hợp xây dựng mối quan hệ lâu dài.
 Free Time:  Gym, đi chùa, coffee, dạo biển, đọc sách, web, shopping,...
 I Am:  Đơn giản, chân thành, tình cảm.
 Looking For:  Đơn giản, chân thành, tử tế.

Back | Send Email to Thanh (ID: 1528500)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.