Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1529524 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to MiMi
 MiMi - ID: 1529524
 Name:  MiMi
 IP & Posted by:  27.3.88.106 on November 18, 2023
 Updated by:  November 19, 2023 at 11:08am
 Gender:  Female
 Age:  41
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Ho Chi Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Nv
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Thực hiện được những mong muốn của mình
 Free Time:  Nấu ăn,đọc sách, đi bộ, chăm sóc hoa cây cảnh, coi tin tức,xem phim...
 I Am:  Tôi hiền lành,giản dị, thân thiện, biết quan tâm chia sẻ...
 Looking For:  Người trầm tĩnh, điềm đạm, hiền lành.Luôn quan tâm chăm sóc . Hãy để lại số dt Zalo tôi sẽ liên lạc. Cảm ơn.

Back | Send Email to MiMi (ID: 1529524)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.