Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1529965 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Tam Le
 Tam Le - ID: 1529965
 Name:  Tam Le
 IP & Posted by:  71.224.108.84 on December 2, 2023
 Updated by:  December 5, 2023 at 4:12pm
 Gender:  Female
 Age:  38
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Gilbertsville
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Se nói sau
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tim bạn, tim một nữa kia
 Free Time:  Doc tin tức, check mail xem YouTube
 I Am:  Hiền lành, chân thật, thật thà, vui vẻ, nho nhắn xinh xinh, con gì nữa thì để anh tim hiểu về em nhé. Sẽ không làm anh thất vọng.
 Looking For:  Ban nam hiện lành, doc thân, de nhìn, có công việc ổn định, chân thành, o Mỹ, chân thật giống em, trường thành trong cách đối nhân xử thế. Từ tế, quan tâm,tôn người xung quanh. Không từ đo^? Tuong.

Back | Send Email to Tam Le (ID: 1529965)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.