Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1529974 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Linh Linh

 Linh Linh - ID: 1529974
 Name:  Linh Linh
 IP & Posted by:  115.77.159.117 on December 3, 2023
 Updated by:  February 11, 2024 at 7:21pm
 Gender:  Female
 Age:  31
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Tài chín
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Phát triển bản thân hơn nữa trong công việc và cuộc sống
 I Am:  Sống hướng nội, tính tình thẳng thắn, chịu khó học hỏi, chăm lo gia đình, ghét sự dối trá
 Looking For:  Người biết lo cho gia đình, có tấm lòng yêu thương bao dung, sống thành thật

Back | Send Email to Linh Linh (ID: 1529974)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.