Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1530457 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to MINH CHAU
 MINH CHAU - ID: 1530457
 Name:  MINH CHAU
 IP & Posted by:  42.114.201.226 on December 16, 2023
 Updated by:  March 6, 2024 at 2:36am
 Gender:  Female
 Age:  46
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Ho chi minh
 State/Province:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  NGƯỜI ĐỒNG HÀNH ĐI ĐẾN CUỐI CON ĐƯỜNG
 Free Time:  LÀM VƯỜN, NẤU ĂN, KIẾM TIỀN, DU LỊCH
 I Am:  CỞI MỞ, CHÂN THÀNH.
 Looking For:  NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐẠO ĐỨC, TIN CẬY VÀ TỐT BỤNG

Back | Send Email to MINH CHAU (ID: 1530457)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.