Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1530581 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Sóng chiều
 Sóng chiều - ID: 1530581
 Name:  Sóng chiều
 IP & Posted by:  222.254.155.41 on December 19, 2023
 Updated by:  February 3, 2024 at 7:55pm
 Gender:  Female
 Age:  48
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Ho Chi Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Nội trợ
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Đã hiện hữu gần nửa thế kỷ rồi, nên giờ còn tồn tại ngày nào biết ngày đó thôi
 Free Time:  Đọc tin tức, sách, ăn vặt, thiện nguyện...và soi lại chính mình.
 I Am:  Không giống bất kỳ ai trên thế gian này
 Looking For:  Bất cứ ai cũng có thể làm bạn được nếu đủ duyên và tự tin !

Back | Send Email to Sóng chiều (ID: 1530581)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.