Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1531199 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to kim
 kim - ID: 1531199
 Name:  kim
 IP & Posted by:  139.177.147.105 on January 5, 2024
 Updated by:  January 5, 2024 at 7:29am
 Gender:  Female
 Age:  34
 Height:  Will tell you later
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Athletic
 From City:  buffalo
 State/Province:  New York
 Country:  United States
 Religion:  Christian
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  lawyer
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm 1 ng giữa muôn vạn ng.
 Free Time:  Tập thể dục, chạy bộ, bơi lội và đọc sách.
 I Am:  Tôi không thể tự khen mình nhưng tôi là người phụ nữ đứng đắn và trí thức.
 Looking For:   Muốn tìm bạn đời tương đồng chân thật

Back | Send Email to kim (ID: 1531199)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.