Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1531503 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Claire Tran
 Claire Tran - ID: 1531503
 Name:  Claire Tran
 IP & Posted by:  27.75.233.151 on January 14, 2024
 Updated by:  February 23, 2024 at 1:26am
 Gender:  Female
 Age:  43
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài gòn
 State/Province:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Customer service
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm hiểu để đi đến hôn nhân
 Free Time:  Xem tin tức, tập thể dục, nghe nhạc
 I Am:  Thân thiện, cởi mở, vui vẻ, hòa đồng sống tình cảm chân thật
 Looking For:  Thật lòng, nghiêm túc trong tình cảm có ý định tiến tới hôn nhân

Back | Send Email to Claire Tran (ID: 1531503)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.