Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1531584 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Mỹ Ngọc
 Mỹ Ngọc - ID: 1531584
 Name:  Mỹ Ngọc
 IP & Posted by:  108.81.86.113 on January 16, 2024
 Updated by:  January 16, 2024 at 5:47pm
 Gender:  Female
 Age:  44
 Height:  4 Feet 11 Inches (149 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Texas
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Tự do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Mỗi ngày một niềm vui.
 Free Time:  Nấu ăn, xem phim và shopping
 I Am:  Trầm tính và yêu sự thủy chung.
 Looking For:  Không cờ bạc , biết lo lắng làm ăn. Biết lắng nghe, thông cảm chung thủy và chia sẽ.

Back | Send Email to Mỹ Ngọc (ID: 1531584)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.