Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1531617 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to loan hong

 loan hong - ID: 1531617
 Name:  loan hong
 IP & Posted by:  180.93.225.95 on January 17, 2024
 Updated by:  February 24, 2024 at 7:34am
 Gender:  Female
 Age:  38
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Ho chi minh
 State/Province:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Cong nhan
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm 1 mối quan hệ nghiêm túc và kết hôn
 Looking For:  Muốn kết hôn và nghiêm chân thành bởi vì cuộc đời em quá khổ hãy che chở cuộc đời và bảo bọc

Back | Send Email to loan hong (ID: 1531617)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.