Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1531754 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to nguyỄN HƯƠNG
 nguyỄN HƯƠNG - ID: 1531754
 Name:  nguyỄN HƯƠNG
 IP & Posted by:  117.2.42.13 on January 22, 2024
 Updated by:  February 21, 2024 at 4:22am
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  90 lbs (41 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Bình Thuận
 State/Province:  Bình Thuận
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Văn phòng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 Free Time:  Nấu ăn , đọc tin tức
 I Am:  Chào bạn Mình đơn giản, vui vẻ Mong gặp một người bạn tốt ở đây Cảm ơn bạn đã ghé thăm hồ sơ của mình
 Looking For:  Một người bạn chân thành

Back | Send Email to nguyỄN HƯƠNG (ID: 1531754)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.