Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1532171 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Hoa Hong
 Hoa Hong - ID: 1532171
 Name:  Hoa Hong
 IP & Posted by:  117.2.213.102 on February 8, 2024
 Updated by:  February 18, 2024 at 9:32pm
 Gender:  Female
 Age:  62
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Huế
 State/Province:  Thừa Thiên Huế
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Tu do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Widowed
 My goal:  Tìm một người để chia sẻ vui buồn trong cuộc sống.
 Free Time:  Đi bộ,hát karaoke và ngắm đủ thứ hoa.
 I Am:  Tôi la một người bình thường,hòa đồng,tâm lí,dễ chịu,mê âm nhạc,ghét giả dối.
 Looking For:  Mong tìm gặp một người hiền từ biết quan tâm,biết sẻ chia...là đủ.

Back | Send Email to Hoa Hong (ID: 1532171)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.