Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1533375 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thu Nguyen
 Thu Nguyen - ID: 1533375
 Name:  Thu Nguyen
 IP & Posted by:  118.69.63.217 on March 14, 2024
 Updated by:  March 30, 2024 at 5:53am
 Gender:  Female
 Age:  43
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài gòn
 State/Province:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Customer support
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm hiểu nếu hạp tiến xa hơn
 Free Time:  Tập thể dục, xem tin tức, du lịch, nghe nhạc
 I Am:  Cởi mở, vui vẻ, thân thiện, hoà đồng, sống tình cảm và chân thật
 Looking For:  thật lòng, nghiêm túc trong tình cảm, chân thành, tử tế

Back | Send Email to Thu Nguyen (ID: 1533375)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.