Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1533984 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Uyên

 Uyên - ID: 1533984
 Name:  Uyên
 IP & Posted by:  27.69.170.7 on April 2, 2024
 Updated by:  April 8, 2024 at 5:32am
 Gender:  Female
 Age:  37
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Tự do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Làm bạn và đi đến hôn nhân
 Free Time:  Nghe nhạc , nấu ăn , gặp gỡ bạn bè
 I Am:  Tiếp xúc sẽ hiểu
 Looking For:  Người thật lòng muốn lập gia đình , có hồ sơ hình ảnh rõ ràng .

Back | Send Email to Uyên (ID: 1533984)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.