Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 623172 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to màu hy vọng
 màu hy vọng - ID: 623172
 Name:  màu hy vọng
 IP & Posted by:  81.220.125.212 on December 26, 2007 at 4:44am
 Updated by:  October 14, 2022 at 1:43am
 Gender:  Female
 Age:  42
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  sai gon
 Zip:  0084
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  tìm một người bạn cho mình động lực thay đổi cuộc sống
 Free Time:  đi xem phim , đi dạo , học thêm ngoại ngữ
 I Am:  môt người phụ nữ thật bình thường
 Looking For:  một người có thể yêu bằng trái tim

Back | Send Email to màu hy vọng (ID: 623172)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.