Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 633956 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Dani

 Dani - ID: 633956
 Name:  Dani
 IP & Posted by:  217.95.40.147 on February 4, 2008 at 4:54am
 Updated by:  April 7, 2019 at 12:22pm
 Gender:  Female
 Age:  41
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Munich
 Country:  Germany
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  tell you later
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  luon hanh phuc va yeu doi!
 Free Time:  lam nhung gi minh va nguoi do thich... đôi khi chỉ la cùng ngồi xem tivi thư giãn..
 I Am:  giản dị, cầu tiến, sống luôn hướng về phiá trước! Nhưng mà cũng rất tình cảm, lãng man. Khi vui thi khá là hài hước :)
 Looking For:  một ngươì nhiều tình cảm, có chút hài hước, lãng mạn, chung thuy va yeu gia dinh.

Back | Send Email to Dani (ID: 633956)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.