Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 942519 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to nudiepvien_007
 nudiepvien_007 - ID: 942519
 Name:  nudiepvien_007
 IP & Posted by:  118.68.32.87 on June 16, 2010 at 2:19am
 Updated by:  July 9, 2020 at 7:35am
 Gender:  Female
 Age:  34
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  XiGon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Current college student
 Occupation:  VP
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  làm bạn với tất cả các ban Nam nha, bede les đừng nhảy vô nha'. Điều tra thông tin các bạn nam ah hihi, cac anh nào muốn vô làm wen với nick e nè nha tina_pham_007
 Free Time:  cafe, xem phim, ca nhạc , đi ăn,du lịch với bạn bè
 I Am:  la mot người vui vẻ hòa đồng , dễ gần, thẳng tính lâu lau hơi lí lắc 1 tí
 Looking For:  noi chuyen vui tính de thương kg cần đẹp chai đâu cao ráo., biết cách sống,biet quan tâm và xử sự.Nghiem tuc,kg dua gion , nguoi đàn ong có tâm...

Back | Send Email to nudiepvien_007 (ID: 942519)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.