Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1387538 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Lan Chi

 Lan Chi - ID: 1387538
 Name:  Lan Chi
 IP & Posted by:  117.0.106.106 on October 5, 2016 at 9:37pm
 Updated by:  November 28, 2021 at 7:11pm
 Gender:  Female
 Age:  45
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Đà Nẵng
 Zip:  84
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tim ban đời , nếu kết hợp vui vẻ sẽ tiến đến hôn nhân
 Free Time:  Đi dạo, du lịch, nấu ăn,
 I Am:   Sống đơn giản, chung thuy, vui vẻ , nhe nhang chân thành
 Looking For:   Em không cần anh sang giàu,chỉ cần anh thương yêu quan tâm em và chúng mình sẽ bên nhau đến hết quãng đời còn lại

Back | Send Email to Lan Chi (ID: 1387538)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.