Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1460999 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Hồng Tín
 Hồng Tín - ID: 1460999
 Name:  Hồng Tín
 IP & Posted by:  119.81.69.116 on May 2, 2019 at 7:39am
 Updated by:  May 5, 2019 at 6:01am
 Gender:  Female
 Age:  42
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Đà Lạt
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Công nghệ sinh họ
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Widowed
 My goal:  Sống tốt hơn mỗi ngày
 Free Time:  Nghe nhạc, xem phim, shopping, du lịch
 I Am:  Vui vẻ, hòa đồng, thẳng thắn, lạc quan, tôn trọng tình bạn và không thích nghe lời nói dối
 Looking For:  Lịch sự, nghiêm túc, tôn trọng nhau, có công việc ổn định

Back | Send Email to Hồng Tín (ID: 1460999)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.