Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1467632 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Linh Truc
 Linh Truc - ID: 1467632
 Name:  Linh Truc
 IP & Posted by:  1.55.180.237 on August 10, 2019 at 9:34am
 Updated by:  May 18, 2020 at 12:53am
 Gender:  Female
 Age:  26
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Nha Trang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Nhân viên văn phòn
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm thấy những điều cần tìm :))
 Free Time:  Chơi với cháu, xem phim, tập yoga
 I Am:  Vui vẻ, biết chia sẻ, dễ gần, biết nấu ăn
 Looking For:  Không có tiêu chuẩn nào chỉ cần hiểu được nhau, có chung quan điểm sống, cùng nhau làm những điều mà cả hai cùng thích, yêu thương và chia sẻ.

Back | Send Email to Linh Truc (ID: 1467632)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.