Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1503673 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thu
 Thu - ID: 1503673
 Name:  Thu
 IP & Posted by:  72.66.57.10 on September 11, 2021
 Updated by:  October 8, 2021 at 4:37pm
 Gender:  Female
 Age:  38
 Height:  Will tell you later
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  TP.Hồ Chí Min
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Will tell you later
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Single
 My goal:  Tri âm dễ kiếm ... Tri kỹ khó tìm .
 Free Time:  Suy nghĩ vu vơ..
 I Am:  Em đem rao bán nỗi buồn ...Ba đồng một mớ tặng luôn tim mình ....Ai ngờ phiên chợ lặng thinh...Nỗi buồn thì ế còn mình cô đơn...
 Looking For:  Tùy duyên ...

Back | Send Email to Thu (ID: 1503673)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.