Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1508512 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Bônglụcbình

 Bônglụcbình - ID: 1508512
 Name:  Bônglụcbình
 IP & Posted by:  27.64.229.213 on January 5, 2022
 Updated by:  April 15, 2022 at 5:08am
 Gender:  Female
 Age:  21
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  An Long
 State/Province:  Đồng Tháp
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Làm thuê
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Sẽ nói sau
 Free Time:  Xem phim tập nấu ăn....vv
 I Am:  Vui vẻ hòa đồng sống tình cảm... tính thẳng thắn
 Looking For:  Vui vẻ nói chuyện lịch sử tuổi tác không quan trọng nếu được sẽ tiến xa hơn

Back | Send Email to Bônglụcbình (ID: 1508512)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.