Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1518714 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Chờ người.

 Chờ người. - ID: 1518714
 Name:  Chờ người.
 IP & Posted by:  14.169.93.244 on October 27, 2022
 Updated by:  August 28, 2023 at 8:58am
 Gender:  Female
 Age:  50
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Y hoc co truyen
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm hiểu nghiêm túc
 Free Time:  Đọc sách. Và những hoạt động bình thường khác.
 I Am:  Mẫu phụ nữ vừa truyền thống vừa hiện đại.Vào bếp được, ra nhà lớn được.
 Looking For:  Rất mong muốn một sự nghiêm túc trong tìm hiểu ,một sự chân thành. Để cùng nhau ghép nối mảnh ghép còn dở dang, cùng nhau kết thúc đoạn đường dang dở.

Back | Send Email to Chờ người. (ID: 1518714)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.