Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1518981 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to NguyễnCátChau
 NguyễnCátChau - ID: 1518981
 Name:  NguyễnCátChau
 IP & Posted by:  27.75.230.7 on November 6, 2022
 Updated by:  May 20, 2023 at 9:32am
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  TPHCM
 State/Province:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Single
 My goal:  Nghiêm túc
 Free Time:  Tập gym, yoga, cưỡi ngựa,
 I Am:  Vuive Luôn suy nghĩ tích cực trong mọi hoàn cảnh.
 Looking For:  Bao dung vị tha, chín chắn và thật sự nghiêm túc.

Back | Send Email to NguyễnCátChau (ID: 1518981)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.