Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1526705 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to HANA
 HANA - ID: 1526705
 Name:  HANA
 IP & Posted by:  1.55.202.195 on August 19, 2023
 Updated by:  August 23, 2023 at 7:08am
 Gender:  Female
 Age:  49
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  HCM
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Will tell you later
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  VAN SU TUY DUYEN
 Free Time:  Nấu ăn , nghe nhạc ………
 I Am:  Chân thành, thân thiện , vui vẻ hòa đồng, chung thủy, ghét giả dối.
 Looking For:  Một người nghiêm túc trong tình cảm , một chút hài hước, và người của gia đình …..

Back | Send Email to HANA (ID: 1526705)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.