Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 955428 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Vũ thị Kim Du

 Vũ thị Kim Du - ID: 955428
 Name:  Vũ thị Kim Du
 IP & Posted by:  123.20.135.164 on August 1, 2010 at 9:11am
 Updated by:  October 27, 2022 at 4:08pm
 Gender:  Female
 Age:  49
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  hcminh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Noi tro
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm người đàn ông lớn tuổi để yêu thương và nắm tay cùng nhau đi tiếp đoạn cuối của cuộc đời.
 Free Time:  Đến nhà thờ, chùa, cầu bình an cho gd,bạn be và thế giới
 I Am:  Nóng tính, chân thật và luôn chia sẻ
 Looking For:  Tim người lớn tuổi, biết chia sẻ và chân thật.

Back | Send Email to Vũ thị Kim Du (ID: 955428)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.