Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1426407 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Ngọc Ha

 Ngọc Ha - ID: 1426407
 Name:  Ngọc Ha
 IP & Posted by:  115.77.123.65 on January 27, 2018 at 12:22am
 Updated by:  April 29, 2024 at 7:05am
 Gender:  Female
 Age:  59
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Houston ( galveston )
 State/Province:  Texas
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nails
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tim ban .thật long .hiên tai va tương lai.xin dung dua gion.rất cam ơn. Tất ca cung chung y tuong.
 Free Time:  Rat thich .hoc nau an .
 I Am:  Minh ten Ngọc Ha .tươi con ran.rất thật. Song tinh cam .thương thu cung .cho meo...sang ương cafe sưa da .mon an thích ăn bun...bún riêu cua .VN minh ơ Can Tho.wa My được 09 năm ơ Houston. Minh muôn tim ngươi ban ,vui sông tươi gia.rất mong tim được ngươi ban ngươi , that long , cung nhau vui song tuoi gia .phu nu sach se .truyện Thông. Chút chút hiên đại.
 Looking For:  Tim ngươi ban doi .ko hút thuốc. Sach se lanh manh chung thuy. Hop nhau se cung về VN xin hãy that lòng,Cam on nhieu nhieu lam ….

Back | Send Email to Ngọc Ha (ID: 1426407)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.