Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1464604 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Huong

 Huong - ID: 1464604
 Name:  Huong
 IP & Posted by:  27.3.121.3 on June 27, 2019 at 8:55pm
 Updated by:  June 28, 2019 at 6:21pm
 Gender:  Female
 Age:  42
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ chí minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Dài
 Free Time:  Đọc sách , xem phim và nghe nhạc
 I Am:  Thẳng thắn, chân thật và tình cảm
 Looking For:  Trung thưc , chân thành không giả dối và tiến tói hôn nhân

Back | Send Email to Huong (ID: 1464604)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.