Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1507325 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thảo Châu
 Thảo Châu - ID: 1507325
 Name:  Thảo Châu
 IP & Posted by:  116.110.219.213 on December 5, 2021
 Updated by:  December 17, 2021 at 9:46am
 Gender:  Female
 Age:  39
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Việt Nam
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 Free Time:  Cafe với bạn bè, nấu ăn
 I Am:  Vui vẻ,hoà đồng
 Looking For:  Thành thật, ko keo kiệt...0905449953 cảm ơn vì đã đọc

Back | Send Email to Thảo Châu (ID: 1507325)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.