Chu Nho | Chu Lon       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Ho So: 1514140 Dang Ky Ho So Sua Chua Ho So Xem Thu Tu Tim Kiem Ho So Bao Cao Ho So Xau Trang Chinh


Direct Contact to Yến

 Yến - ID: 1514140
 Ten:  Yến
 IP va Ngay:  171.252.189.66 on May 23, 2022
 Sua Chua Ngay:  August 5, 2022 at 7:39am
 Gioi Tinh:  Nu
 Tuoi:  27
 Chieu Cao:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Can Nang:  105 lbs (48 kg)
 Than Hinh:  Slim
 Tu Thanh Pho:  Xxx
 Dat Nuoc:  Viet Nam
 Ton Giao:  Buddhist/Taoist
 Hoc Van:  Some college
 Nghe Nghiep:  Xxx
 Hut Thuoc:  Non-smoker
 Uong Ruou:  Light/social drinker
 Gia Canh: Single
 Muc Tieu:  Xxx
 Gio Ranh Roi:  Xxx
 Toi La:  Xxx
 Tim Kiem:  Xxx

Tro Lai | Goi Thu Den Yến (ID: 1514140)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.