Chu Nho | Chu Lon       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Ho So: 1522128 Dang Ky Ho So Sua Chua Ho So Xem Thu Tu Tim Kiem Ho So Bao Cao Ho So Xau Trang Chinh


Direct Contact to yuki yuki
 yuki yuki - ID: 1522128
 Ten:  yuki yuki
 IP va Ngay:  42.112.203.63 on March 14, 2023
 Sua Chua Ngay:  March 14, 2023 at 4:08pm
 Gioi Tinh:  Nu
 Tuoi:  36
 Chieu Cao:  Will tell you later
 Can Nang:  Will tell you later
 Than Hinh:  Will tell you later
 Tu Thanh Pho:  Thủ đức
 Tieu Bang:  Hồ Chí Minh
 Dat Nuoc:  Viet Nam
 Ton Giao:  No Religion
 Hoc Van:  Will tell you later
 Hut Thuoc:  Non-smoker
 Uong Ruou:  Not drink at all
 Gia Canh: Single
 Muc Tieu:  Tìm kiếm mối quan hệ lâu dài
 Gio Ranh Roi:  Nấu ăn
 Toi La:  Ghét giả giối
 Tim Kiem:  Nghiêm túc, chân thành

Tro Lai | Goi Thu Den yuki yuki (ID: 1522128)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.