Chu Nho | Chu Lon       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Ho So: 1386037 Dang Ky Ho So Sua Chua Ho So Xem Thu Tu Tim Kiem Ho So Bao Cao Ho So Xau Trang Chinh


Direct Contact to Lan nguyen
 Lan nguyen - ID: 1386037
 Ten:  Lan nguyen
 IP va Ngay:  63.229.179.130 on September 16, 2016 at 3:54pm
 Sua Chua Ngay:  October 2, 2016 at 9:23pm
 Gioi Tinh:  Nu
 Tuoi:  45
 Chieu Cao:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Can Nang:  120 lbs (55 kg)
 Than Hinh:  Average
 Tu Thanh Pho:  Tucson
 Tieu Bang:  Arizona
 Zip:  85704
 Dat Nuoc:  United States
 Ton Giao:  No Religion
 Hoc Van:  High School graduate
 Nghe Nghiep:  Nails
 Hut Thuoc:  Non-smoker
 Uong Ruou:  Not drink at all
 Gia Canh: Single
 Muc Tieu:  Cân tìm môt ngüöì ban và có thê tiêń xa hön.
 Gio Ranh Roi:  Nghe nhac .
 Toi La:  Là môt nguoi phu nu binh Thuong . Vui ve.
 Tim Kiem:  L can Tim 1 nguoi de có the chia se vui buon.

Tro Lai | Goi Thu Den Lan nguyen (ID: 1386037)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.