Chu Nho | Chu Lon       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Ho So: 1406107 Dang Ky Ho So Sua Chua Ho So Xem Thu Tu Tim Kiem Ho So Bao Cao Ho So Xau Trang Chinh

 Tram - ID: 1406107
 Ten:  Tram
 IP va Ngay:  14.169.177.158 on May 20, 2017 at 5:46am
 Sua Chua Ngay:  January 7, 2023 at 6:29pm
 Gioi Tinh:  Nu
 Tuoi:  45
 Chieu Cao:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Can Nang:  100 lbs (46 kg)
 Than Hinh:  Slim
 Tu Thanh Pho:  Ben tre
 Dat Nuoc:  Viet Nam
 Ton Giao:  Buddhist/Taoist
 Hoc Van:  Some college
 Nghe Nghiep:  O
 Hut Thuoc:  Non-smoker
 Uong Ruou:  Not drink at all
 Gia Canh: Single
 Muc Tieu:  Tim ban
 Gio Ranh Roi:  Nghe nhac
 Toi La:  Binh thuong
 Tim Kiem:  Có tài & có đức.

Tro Lai | Goi Thu Den Tram (ID: 1406107)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.