Chu Nho | Chu Lon       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Ho So: 1445073 Dang Ky Ho So Sua Chua Ho So Xem Thu Tu Tim Kiem Ho So Bao Cao Ho So Xau Trang Chinh


Direct Contact to Hạnh

 Hạnh - ID: 1445073
 Ten:  Hạnh
 IP va Ngay:  115.77.55.117 on October 29, 2018 at 11:13pm
 Sua Chua Ngay:  March 4, 2019 at 2:32am
 Gioi Tinh:  Nu
 Tuoi:  25
 Chieu Cao:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Can Nang:  105 lbs (48 kg)
 Than Hinh:  Average
 Tu Thanh Pho:  Sai Gon
 Dat Nuoc:  Viet Nam
 Ton Giao:  Catholic
 Hoc Van:  MA/MS/MBA
 Nghe Nghiep:  Kế toán
 Hut Thuoc:  Non-smoker
 Uong Ruou:  Not drink at all
 Gia Canh: Single
 Toi La:  Muốn tìm hiểu nghiêm túc để tiến tới hôn nhân.
 Tim Kiem:  Đàn ông tuổi từ 28-40

Tro Lai | Goi Thu Den Hạnh (ID: 1445073)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.