Chu Nho | Chu Lon       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Ho So: 1485045 Dang Ky Ho So Sua Chua Ho So Xem Thu Tu Tim Kiem Ho So Bao Cao Ho So Xau Trang Chinh


Direct Contact to HIẾU
 HIẾU - ID: 1485045
 Ten:  HIẾU
 IP va Ngay:  203.205.26.5 on June 17, 2020
 Sua Chua Ngay:  May 21, 2021 at 4:43pm
 Gioi Tinh:  Nu
 Tuoi:  36
 Chieu Cao:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Can Nang:  120 lbs (55 kg)
 Than Hinh:  Slim
 Tu Thanh Pho:  Sai Gon
 Tieu Bang:  Hồ Chí Minh
 Dat Nuoc:  Viet Nam
 Ton Giao:  No Religion
 Hoc Van:  Some college
 Nghe Nghiep:  Sale
 Hut Thuoc:  Non-smoker
 Uong Ruou:  Not drink at all
 Gia Canh: Single
 Muc Tieu:  Marketing
 Gio Ranh Roi:  Du lịch
 Toi La:  Cá tính.
 Tim Kiem:  Chung thủy

Tro Lai | Goi Thu Den HIẾU (ID: 1485045)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.