Chu Nho | Chu Lon       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Ho So: 1505617 Dang Ky Ho So Sua Chua Ho So Xem Thu Tu Tim Kiem Ho So Bao Cao Ho So Xau Trang Chinh


Direct Contact to Ngọc
 Ngọc - ID: 1505617
 Ten:  Ngọc
 IP va Ngay:  171.252.188.227 on October 24, 2021
 Sua Chua Ngay:  October 25, 2021 at 7:43pm
 Gioi Tinh:  Nu
 Tuoi:  48
 Chieu Cao:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Can Nang:  110 lbs (50 kg)
 Than Hinh:  Average
 Tu Thanh Pho:  Tphcm
 Dat Nuoc:  Viet Nam
 Ton Giao:  Buddhist/Taoist
 Hoc Van:  High School graduate
 Nghe Nghiep:  Kinh doanh
 Hut Thuoc:  Non-smoker
 Uong Ruou:  Not drink at all
 Gia Canh: Single
 Muc Tieu:  Xxx
 Gio Ranh Roi:  Xxx
 Toi La:  Xxx
 Tim Kiem:  Xxx

Tro Lai | Goi Thu Den Ngọc (ID: 1505617)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.