Chu Nho | Chu Lon       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Ho So: 1506401 Dang Ky Ho So Sua Chua Ho So Xem Thu Tu Tim Kiem Ho So Bao Cao Ho So Xau Trang Chinh


Direct Contact to Ngọc thủy

 Ngọc thủy - ID: 1506401
 Ten:  Ngọc thủy
 IP va Ngay:  123.23.15.190 on November 13, 2021
 Sua Chua Ngay:  July 31, 2022 at 3:12am
 Gioi Tinh:  Nu
 Tuoi:  48
 Chieu Cao:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Can Nang:  110 lbs (50 kg)
 Than Hinh:  A little extra padding
 Tu Thanh Pho:  Đà lạt
 Tieu Bang:  Lâm Đồng
 Dat Nuoc:  Viet Nam
 Ton Giao:  No Religion
 Hoc Van:  Will tell you later
 Nghe Nghiep:  Nói sau
 Hut Thuoc:  Will tell you later
 Uong Ruou:  Not drink at all
 Gia Canh: Widowed
 Tim Kiem:  Thích người chung thật ghét giả dối

Tro Lai | Goi Thu Den Ngọc thủy (ID: 1506401)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.