Chu Nho | Chu Lon       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Ho So: 1506836 Dang Ky Ho So Sua Chua Ho So Xem Thu Tu Tim Kiem Ho So Bao Cao Ho So Xau Trang Chinh


Direct Contact to Trandan Tam

 Trandan Tam - ID: 1506836
 Ten:  Trandan Tam
 IP va Ngay:  42.119.144.224 on November 23, 2021
 Sua Chua Ngay:  March 27, 2022 at 6:17am
 Gioi Tinh:  Nu
 Tuoi:  37
 Chieu Cao:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Can Nang:  110 lbs (50 kg)
 Than Hinh:  Average
 Tu Thanh Pho:  Long xuyen
 Tieu Bang:  An Giang
 Dat Nuoc:  Viet Nam
 Ton Giao:  Buddhist/Taoist
 Hoc Van:  High School graduate
 Nghe Nghiep:  Nghe neo
 Hut Thuoc:  Non-smoker
 Uong Ruou:  Light/social drinker
 Gia Canh: Divorced
 Muc Tieu:  Sẽ nói sau
 Gio Ranh Roi:  Sẽ nói sai
 Toi La:  Vui ve hoa dong
 Tim Kiem:  Chân thật rộng lượng để chiu

Tro Lai | Goi Thu Den Trandan Tam (ID: 1506836)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.