Chu Nho | Chu Lon       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Ho So: 1515554 Dang Ky Ho So Sua Chua Ho So Xem Thu Tu Tim Kiem Ho So Bao Cao Ho So Xau Trang Chinh


Direct Contact to Cherry
  Cherry - ID: 1515554
 Ten:   Cherry
 IP va Ngay:  113.173.245.85 on July 8, 2022
 Sua Chua Ngay:  August 8, 2022 at 5:15pm
 Gioi Tinh:  Nu
 Tuoi:  53
 Chieu Cao:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Can Nang:  110 lbs (50 kg)
 Than Hinh:  Average
 Tu Thanh Pho:  Saigon
 Tieu Bang:  Hồ Chí Minh
 Dat Nuoc:  Viet Nam
 Ton Giao:  Buddhist/Taoist
 Hoc Van:  AA (2 years college)
 Nghe Nghiep:  Phar
 Hut Thuoc:  Non-smoker
 Uong Ruou:  Not drink at all
 Gia Canh: Single
 Muc Tieu:  Family
 Gio Ranh Roi:  Everything
 Toi La:  Vietnamese
 Tim Kiem:  Man U50

Tro Lai | Goi Thu Den Cherry (ID: 1515554)




Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.