Chu Nho | Chu Lon       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Ho So: 1521080 Dang Ky Ho So Sua Chua Ho So Xem Thu Tu Tim Kiem Ho So Bao Cao Ho So Xau Trang Chinh


Direct Contact to Soc
 Soc - ID: 1521080
 Ten:  Soc
 IP va Ngay:  123.20.230.199 on February 4, 2023
 Sua Chua Ngay:  February 5, 2023 at 12:57am
 Gioi Tinh:  Nu
 Tuoi:  53
 Chieu Cao:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Can Nang:  110 lbs (50 kg)
 Than Hinh:  Average
 Tu Thanh Pho:  Saigon
 Tieu Bang:  Hồ Chí Minh
 Dat Nuoc:  Viet Nam
 Ton Giao:  Buddhist/Taoist
 Hoc Van:  AA (2 years college)
 Nghe Nghiep:  Phar
 Hut Thuoc:  Non-smoker
 Uong Ruou:  Not drink at all
 Gia Canh: Single
 Muc Tieu:  Mảnh nửa đánh rơi
 Gio Ranh Roi:  Everything
 Toi La:  Phụ nữ diệt nam
 Tim Kiem:  U50...man

Tro Lai | Goi Thu Den Soc (ID: 1521080)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.