Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1400226 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Cao Hoà blue

  Cao Hoà blue - ID: 1400226
 Name:   Cao Hoà blue
 IP & Posted by:  37.201.5.215 on March 5, 2017 at 1:02pm
 Updated by:  April 10, 2020 at 4:07pm
 Gender:  Female
 Age:  38
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:   Stuttgart
 Country:  Germany
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Làm công ăn luong
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Ổn định lại cuộc sống sau những mất mát, thăng trầm
 Free Time:   Nghe nhạc, đạp xe, uống cafee
 I Am:   Biết nói gì bây giờ. Thôi mình quen nhau đi rồi bạn tự tìm hiểu và đánh giá nhé
 Looking For:   Những người bạn : vui tính, chân thành.

Back | Send Email to Cao Hoà blue (ID: 1400226)




Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.