Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1456185 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thu Ha
 Thu Ha - ID: 1456185
 Name:  Thu Ha
 IP & Posted by:  115.73.216.183 on February 25, 2019 at 12:07am
 Updated by:  October 21, 2021 at 6:32pm
 Gender:  Female
 Age:  45
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Mong gặp được người chân thành, có đạo đức
 Free Time:  xem phim, nghe nhạc, dạo phố, cafe
 I Am:  hiển lành, dễ thuơng, hoà đồng
 Looking For:  tính tình đàn ông, chân thành, biết thông cảm và có đạo đức

Back | Send Email to Thu Ha (ID: 1456185)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.