Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1476421 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Phuong thao

 Phuong thao - ID: 1476421
 Name:  Phuong thao
 IP & Posted by:  171.249.108.198 on January 9, 2020 at 10:22pm
 Updated by:  September 18, 2022 at 10:29pm
 Gender:  Female
 Age:  41
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  An giang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Makeup
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm người phù hợp đi đến hôn nhân
 Free Time:  Xem phim , nghe nhạc , thể thao
 I Am:  Hiền vui vẽ , dễ gần gũi trò chuyện thân thiện
 Looking For:  Chân thành , nghiêm túc , ko đùa giỡn ( phí thời gian của nhau ) người cùng chí hướng đi hết quãng đường còn lại

Back | Send Email to Phuong thao (ID: 1476421)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.