Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1478949 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thuhuynh
 Thuhuynh - ID: 1478949
 Name:  Thuhuynh
 IP & Posted by:  73.12.188.160 on February 16, 2020 at 12:20am
 Updated by:  February 26, 2022 at 7:53am
 Gender:  Female
 Age:  45
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Stockton
 Zip:  95207
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Working
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Yêu hết 1 người toàn tâm toàn ý.
 Free Time:  Open to anything fun....enjoy hiking and travel abroad.
 I Am:  Cuộc sống ổn định khg vướn bận con cái. Hy vọng giòng thư nầy chạm đến cãm tình một anh có động lực chuyền cãm xúc làm tim em thổi thức khi nghĩ đến anh.
 Looking For:  1 người đàn ông cầu tiến biết vung đấp và gìn giữ hạnh phúc gia đình.

Back | Send Email to Thuhuynh (ID: 1478949)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.