Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1484757 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to M.D
 M.D - ID: 1484757
 Name:  M.D
 IP & Posted by:  14.226.244.57 on June 11, 2020 at 5:43am
 Updated by:  February 25, 2023 at 10:44pm
 Gender:  Female
 Age:  46
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Người cùng bước tiếp
 Free Time:  Nghe nhạc, tập yoga
 I Am:  Chân thành, vui vẻ, hòa đồng
 Looking For:  Chọn người đàn ông chân thành, nghiêm túc

Back | Send Email to M.D (ID: 1484757)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.