Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1489949 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to HUỲNH

 HUỲNH - ID: 1489949
 Name:  HUỲNH
 IP & Posted by:  27.3.120.228 on October 21, 2020
 Updated by:  November 4, 2021 at 4:20pm
 Gender:  Female
 Age:  38
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  HCM
 State/Province:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm 1 người chân thành, để tìm hiểu nghiêm túc lâu dài
 Free Time:  Xem tin tức, xem phim, nghe nhạc, du lịch...
 I Am:  Là người sống đơn giản, thoải mái, vui vẻ và hòa đồng
 Looking For:  Cần 1 người chân thành và nghiêm túc muốn xây dựng mối quan hệ lâu dài

Back | Send Email to HUỲNH (ID: 1489949)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.