Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1492393 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thanh tuyền Ma
 Thanh tuyền Ma - ID: 1492393
 Name:  Thanh tuyền Ma
 IP & Posted by:  171.252.189.129 on December 24, 2020
 Updated by:  September 17, 2021 at 5:56pm
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Ample
 From City:  Hồ chí minh
 State/Province:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Buôn bán tại nhà
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Ổn định cuộc sống cho con
 Free Time:  Lướt web
 I Am:  Dã ly thân và có 1 con trai 2 tuổi
 Looking For:  Đàn ông và đàn bà , có thể kết bạn và tâm sự về cuộc sống.

Back | Send Email to Thanh tuyền Ma (ID: 1492393)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.